När och hur ofta ska ett filter bytas ut?

Filterskift i Nilan ventilationsanlæg

Ditt ventilationssystem är beroende av att du, löpande, inspekterar och byter ut dina filter. Därför att det viktigt att regelmässigt kontrollera dina filter i systemet och byta ut dem efter behov. De flesta ventilationssystem har ett filteralarm som påminner dig om att kontrollera och byta ut dina filter. Oftast skal de kontrolleras och utbytas omkring var 3–6 månad. ​

Du kan själv byta ut dina luftfilter om du har fått tag i de rätta produkterna. Det tar bara några minuter att byta ut sina filter och skapa ett bra och sunt inomhusklimat.

Livslängden på dina filter beror på hur mycket damm det är i luften. Filterhuset rekommenderar därför att du kontrollerar ditt filter regelbundet och byter filter när det behövs. Oftast håller ett filter mellan 3–6 månader, kontrollera därför gärna ditt filter var 3:e månad och byt ut det var 6:e månad. 

Livslängden på ett filter kan även variera allt efter vilken årstid det är samt var du är bosatt. Hur du använder ditt ventilationssystem påverkar även ditt filters livslängd. Det är stor skillnad på om du har ett system med där hastigheten är på 1 eller på 4. Luftmängden som passerar genom ditt filter påverkar nämligen filtrets livslängd och därför kan det vara stor skillnad på hur ofta filtret skal byta ut.

3 säkra tecken på att ditt filter ska byta ut

Du kan lätt hålla koll på om just ditt filter behöver bytas ut:

Ditt filteralarm lyser på panelen

light-bulb-shine

Du har imma på innersidorna av rutorna på morgonen

smart-house-window

Ventilationssystemet låter eller vibrerar mer än normalt

music-ear

Upplever du att ditt system inte fungerar korrekt eller levererar den önskade luftmängden kan det även indikera att ditt filter är blockerat. Om luften upplevs stängd och tung kan det även vara ett tecken på att ditt filter snart bör bytas ut. Några gånger kan även ett tecken på att filtret bör bytas ut vara att det ligger damm och avlagringar omkring dina inblåsnings- och utsugningsrör.  

Filterhuset rekommenderar att du alltid noterar när du senast bytte filter. Vi levererar alltid en service-sedel med i paketet när du beställer dina nya filter. Använd gärna denna till att notera när du senast bytt filter i ventilationssystemet.

Dammsug och tvätta inte dina filter

Om du gärna vill göra rent ditt luftfilter rekommenderar vi på Filterhuset inte att tvätta eller dammsuga filtret, då det inte är en bra lösning. Om det behandlas på fel sätt kommer filtret inte att bli 100% rent igen samt mister det sin form och struktur vilket resulterar i att filtret inte rensar luften på ett optimalt sätt.

Du uppnår alltid bäst resultat när du byter till nya, rena filter.

Vägen till det rätta filtret

Följ denna snabba guide för att hitta det filter du saknar.

1. SYSTEM
För att hitta rätt filter till ditt system ska du börja med att ta reda på vilken systemtillverkare du har. Detta går alltid att se på ditt system, i form av en logga eller liknande.

buildings-1

2. SYSTEMMODELL
Därefter ska du ta reda på vilken modell ditt system är. Denna information framgår på systemet, i form av till exempel ett informationsklistermärke.

paragraph-two-column

3. FILTERTYP
Till sist ska du bestämma dig för vilken typ av filter du vill ha i ditt system. Läs mer om vilket filter som passar bäst för dig samt skillnaden mellan de olika filtren här.

single-neutral-actions-question

Vägen till det rätta filtret

Följ denna snabba guide för att hitta det filter du saknar.

1. SYSTEM

buildings-1

2. SYSTEMMODELL 

paragraph-two-column

3. FILTERTYP

single-neutral-actions-question

keyboard_arrow_up
menu