Smart Home – bli trygg i hemmet

Hos Filterhuset handlar det om säkerhet och trygghet för dig och din familj. Smart Home-produktserien är noggrant utvald för att öka säkerheten i ditt hem. De produkter du hittar i detta segment är alla av högsta tekniska kvalitet, designade för att ta hand om dig och din familj.

Fördelarna med Smart Home-produkter är:

Du blir meddelad i god tid och kan därför ända på omständigheterna

alert-triangle

Du kan löpande hålla koll samt se statistik och grafer

performance-increase

Du kan lättare hitta rätt filter med informationen om miljön kring din bostad

target-center-1

Få en Smart Home-rökdetektor med Cavius

Cavius är världens minsta rökdetektor, i snygg dansk design med en batteritid på hela fem år. Du behöver alltså inte byta batteri i rökdetektorn oftare än var femte år. Batteriet har en smart inbyggd funktion som påminner om att det är dags att byta batteri, 30 dagar innan det tar slut. 

Rökdetektorn är även utrustad med en helt unik ”smart clip”, som hjälper dig med en enkel och snabb installation i hemmet. Den ger utslag på 3 meters avstånd med 85 db(A) och har en pausfunktion på 10 minuter.

Rökdetektorn är inte större än en golfboll, men täcker givetvis samma areal som en helt vanlig rökdetektor. Rökdetektorn monteras direkt i taket.

Få ett hälsosamt inomhusklimat utan radon

Radon stiger upp från marken och är, särskilt under vinterhalvåret, en osynlig risk för dig oh din familj. Radonen är luktfri, kan inte ses eller smakas, men den är där. Mängd och koncentration beror på vädret, var du bor och din bostad. 

Airthings Wave är en avancerad radonmätare som snabbt visar din radonnivå och luftfuktighet. Din data blir enkelt synlig i en app. Med Airthings Wave mäter du både koncentrationen av radon, luftfuktighet och temperatur samtidigt. All data sparas och blir synlig i appen. Blir radonnivån för hög kan du även ha ett alarm som varnar i god tid. 

En radonmätare kan därför vara en riktigt bra investering, som kan hjälpa dig och din familj att få ett hälsosamt och bra inomhusklimat. Endast en mätning löser tyvärr inte radonproblemet, men om du har ventilation är problemet lyckligtvis lätt att lösa. Konstaterar du att radonnivån är hög, så hjälper det alltid med ett ökat luftbyte. Har du en hög radonkoncentration kan du eventuellt sänka den genom att skruva upp din ventilation. Då säkras tillförsel av frisk filtrerad luft och radon sugs ut.

Mät partiklarna med BQ30

BQ30-mätaren är en luftkvalitetsmonitor för kontroll av finpartiklar och CO2-belastning i din bostad. Partikelmätare mäter förekomsten av två grupperingar av partiklar:

  • PM10
  • PM 2,5

PM10 är de partiklar med en maximal diameter på 10 µm, medan PM2.5 är bland de minsta partiklarna, med en diameter på mindre än 2,5 µm. Dessa partiklar är så små att du inte kan se dem, men de är också så små att de kan tränga in i lungorna. Partiklar med en storlek som är mindre än 1 µm kan till och med tränga in i blodkärlen. Vi omges dagligen av potentiella källor av fina partiklar. Oavsett om du bor vid en trafikerad väg, nära ett industriområde eller annat, finns det ofta en stor mängd fina partiklar i luften. Mätaren kontrollerar också koldioxidhalten i ett rum. CO2-halten ökar i rum och byggnader, där många människor befinner samtidigt. Även helt vanliga saker, som matlagning, dammsugning, tobaksrök, levande ljus etc., kan påverka ditt inomhusklimat och därmed ditt välmående negativt. Den ökade koncentrationen av fina partiklar, såväl som koldioxidinnehållet i luften, påverkar inte bara ditt dagliga välbefinnande och orsakar koncentration- och sömnsvårigheter eller olika allergiska reaktioner. På lång sikt kan förekomsten av en stor mängd fina partiklar även öka risken för hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar – till och med lungcancer.

Med denna praktiska BQ30 partikelmätare kan du hela tiden ha en överblick över halten av finpartiklar, CO2, lufttemperatur och luftfuktighet i din bostad. På så sätt kan du testa luftkvaliteten i din bostad.

keyboard_arrow_up
menu