Nibe Fighter 310 / 315 / 360 filter

Det är viktigt att hålla koll på ditt luftfilter. Kontrollera det regelbundet för att vara säker på att det inte är blockerat och byt ut det ca var tredje månad. Det bidrar till en förlängd livslängd av ditt system. Våra filterset här på sidan passar till flera olika Nibe-system. Det är nämligen samma storlek filter som används i Nibe Fighter 310, 315 och 360. Oavsett vilket system du har kan du köpa det här hos oss. Vi producerar våra Nibe Fighter-filter i enlighet med alla rådande standarder.

Se mer information om din anläggning i bruksanvisningen. Om du ska byta filter, följ vår stegvisa guide för filterbyte.

Filterbyte i Nibe Fighter 310 / 315 / 360

Om du är osäker på hur du byter filter i Nibe Fighter 310 / 315 / 360-systemet kan du följa vår stegvisa guide nedan för att komma igenom en filterbyte för Nibe-systemet.

Du hittar också en bruksanvisning för ditt Nibe Fighter 310 / 315 / 360-system här.

1. Börja med att stänga av strömmen till systemet.

2. Ta bort frontluckan genom att dra ut de övre och nedre kanterna och sedan lyfta ut den.

3. Ställ omkopplaren på “0”.

4. Lossa filterhållaren genom att vrida den svarta ratten ett kvarts varv moturs.

5. Dra ut hållaren, ta bort filtret.

6. Sätt i de nya filtren i systemet.

7. Du är nu klar och kan fixa filterhållaren och frontluckan igen.

8. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar filtren var tredje månad, även om det inte finns något larm på ditt system.

Stegvisa guide har utarbetats baserat på Nibes specifikationer

 

 

Bruksanvisningen

ring til os

Filtren på den här sidan passar både ditt Nibe Fighter 310-system, Nibe Fighter 315 och Nibe Fighter 360.

Anledningen till att vi har slagit samman dessa system är att dimensionerna på filtren i systemet är exakt desamma.

Så det är ingen skillnad, och du kan säkert köpa ditt filter på Filterhuset om du har ett av dessa system.

Nibe Fighter 310-filter

Våra Nibe Fighter 310-filter är av hög kvalitet och uppfyller Nibes egna specifikationer. Dessutom lever våra filter upp till samtliga gällande riktlinjer. Filtersetet består av två filter, så att du kan göra ett komplett filterbyte på ditt system och på så vis se till att luftbalansen bibehålls. Vi rekommenderar att du byter ut filtret var tredje månad för att vara säker på att ditt system fungerar optimalt. Du ska även komma ihåg att kontrollera dem regelbundet så att de inte blockeras eller täpps till. Vid några tillfällen kan det vara nödvändigt att byta ut dem oftare än så. Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakta oss. Våra experter är alltid redo att hjälpa dig.

Nibe Fighter 315-filter

Kom ihåg att byta ut ditt filter var tredje månad. På så vis är du säker på att filtret fungerar så effektivt som möjligt och du undviker även att det kommer in extra smuts och skräp i ditt system. Våra Nibe Fighter 315-filter hjälper dig både att filtrera luften och förlänger livslängden på din Nibe Fighter. Vi rekommenderar dessutom att du byter filter både på in- och utluft för att optimera luftbalansen i ditt system. Detta hjälper dess effektivitet. Därför säljer vi våra filter i ett set så att du har det du behöver för ett ultimat filterbyte.

Nibe Fighter 360-filter

Våra Nibe Fighter 360-filter är utvecklade utifrån samma mått och standarder som Nibe själva använder. Därför kan du utan problem köpa våra filter när det är dags för det regelbundna filterbytet. Naturligtvis är de även ISO-certifierade och följer riktlinjerna på området. Våra filter är producerade i Danmark där vi har haft fokus på hög kvalitet och miljömedvetenhet. När du gör ett komplett filterbyte där du byter båda filtren ökar du även ditt systems effektivitet och förlänger dessutom dess livslängd. Vi rekommenderar ett komplett byte var tredje månad. Våra experter finns alltid här för att hjälpa dig ifall du har några frågor.

Hittade du inte vad du sökte?

Är du fortfarande osäker på vilket ventilationssystem du har monterat i ditt hem eller har du svårt att välja vilken filtertyp du ska använda? Då är du välkommen att kontakta Filterhusets Kundtjänst. Vi finns redo att hjälpa dig med dina eventuella frågor.

Kontakta oss

Adress

Retur
Farum Gydevej 75
3520 Farum

DANFILTER ApS
CVR-nummer: 10062527

Öppettider

Kundtjänst telefon:
Man - tors kl. 12.30 - 15.00
Fre kl. 9.00 - 12.00

Hittade du inte vad du sökte?

Är du fortfarande osäker på vilket ventilationssystem du har monterat i ditt hem eller har du svårt att välja vilken filtertyp du ska använda? Då är du välkommen att kontakta Filterhusets Kundtjänst. Vi finns redo att hjälpa dig med dina eventuella frågor.

Kontakta oss

Adress

Retur
Farum Gydevej 75
3520 Farum

DANFILTER ApS
CVR-nummer: 10062527

Öppettider

Kundtjänst telefon:
Man - tors kl. 12.30 - 15.00
Fre kl. 9.00 - 12.00

keyboard_arrow_up
menu