Indeklima udluftning partikelforurening

Vad är partikelförorening och hur påverkar den din hälsa?

Utgiven den: 02-07-2020

Du har kanske uppmärksammat det stigande intresset i media omkring ämnet luftförorening och framförallt partikelförorening? I det här inlägget får du svar på vad det är för partiklar som det ofta hänvisas till och var de kommer ifrån.

Enkelt förklarat är partiklar pyttesmå ämnen som virvlar runt i vår luft, en del av dem är naturligt skapade och andra kommer från förorening. Om du bor i ett område med mycket trafik och bostäder med vedspis är du extra utsatt.

Partiklar delas in i 3 huvudkategorier:

 • Grova
 • Fina
 • Ultrafina

Grova partiklar (över 3 mikrometer):

 • Mekaniskt vägdamm – Däckslitage
 • Byggdamm
 • Naturliga källor som jorddamm och pollen

Fina partiklar (under 3 mikrometer):

 • Svaveldioxid och kväveoxid (NO2) från motorer och t.ex. kraftverk
 • Mögelsporer

Ultrafina partiklar (under 1 mikrometer):

 • Sotpartiklar från t.ex. grannens vedspis

 

Hur påverkar partikelförorening din hälsa?

Det finns misstankar och kunskap om att luftföroreningar och framförallt partikelföroreningar medför en rad allvarliga hälsoproblem. Dessa inkluderar bl.a.:

 • close Död pga. luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar
 • close Inläggning för luftvägssjukdomar och stroke
 • close Spädbarnsdödlighet
 • close Fosterpåverkan – nedsatt växt och intelligens
 • close Astmaanfall – vuxna och barn
 • close Bronkit, nedre luftvägssymtom, hosta – barn och vuxna
 • close Nedsatt lungtillväxt och lungfunktion hos barn
 • close Sjukdagar och begränsad aktivitet

Hur kan ett kvalitetsfilter förbättra ditt inomhusklimat?

På Filterhuset har vi filter som kan filtrera bort de grova partiklarna (över 3,0 µm), ett filter som kan ta bort upp till 95% av de fina partiklarna (2,0 – 3,0 µm) och ett filter som kan ta bort upp till 80% av de ultrafina partiklarna (0,75 – 1,0 µm).

Genom att vara uppmärksam på att man köper ett kvalitetsfilter blir resultatet att ditt inomhusklimat blir hälsosammare, så att du och din familj kan befinna er i en trygg och hälsosam miljö utan att behöva tänka på partikelföroreningar.

 

Registrering för nyhetsbrev

​ Taggar

Din hälsa

Läs mer av våra inspirerande artiklar

keyboard_arrow_up
menu